Po godzinach promujemy sport, strzelectwo i wychowanie zgodne z tradycjami narodowymi.