Praktyczne szkolenia

dla mikro, małych i średnich firm.Dostarczamy rzetelną wiedzę

dostosowaną do Twoich potrzeb.Wsłuchujemy się w Twoje potrzeby.

Szkolenia przygotowujemy "na miarę".Po godzinach organizujemy zajęcia

strzeleckie i ekologiczne dla młodzieży.

  CELE STATUTOWEPoza działalnością edukacyjną dla biznesu, stanowiącej główną część działalności, organizujemy także zajęcia strzeleckie i ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Promujemy sport i wychowanie zgodne z tradycjami narodowymi.


  DLA BIZNESU
Realizujemy szkolenia dla mikro, małych i średnich firm. Szeroka oferta szkoleń zawiera zarówno rozwój kompetencji bazowych, jak i tzw. umiejętności miękkich. Działamy na terenie całego kraju. Jesteśmy wpisani do rejestru Niepublicznych Placówek Oświatowych.


  DLA MŁODZIEŻY
Po godzinach organizujemy zajęcia dla młodzieży. Szkolimy z zakresu strzelectwa oraz ekologii. Prowadzimy zbiórki zużytego sprzęt elektronicznego, promując tym samym dawanie drugiego życia zużytym przedmiotom poprzez recykling.


Więcej

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Starostę Nowodworskiego. Działamy na terenie całego kraju.

Aktualności